wisseling van de wacht

  • 4 oktober 2015

Tijdens de BALV op donderdag 29 oktober heeft Gerard Ploeger zijn voorzittershamer doorgegeven aan Nico van Wieringen. Gerard sluit daarmee een periode van vele jaren als voorzitter van de BLTC af, waarin hij voor, maar zeker ook achter de schermen bijzonder veel voor de vereniging heeft betekend.
Maar zijn aftreden betekent allerminst dat zijn knowhow binnen de vereniging verloren gaat, want Gerard blijft uiteraard betrokken bij onze club. In ieder geval binnen de Parkcommissie zal hij zijn steentje blijven bijdragen. Als dank ontving hij uit handen van het bestuur een bijdrage voor een golfarrangement, waar hij samen met Erica (die terecht door de nieuwe voorzitter als steunpilaar mede werd bedankt voor haar grote inzet voor de club) een mooi moment voor mag uitzoeken. Tevens werd Arjan van der Heijden tijdens de BALV als aspirant- bestuurslid welkom geheten, waardoor het ‘nieuwe’ bestuur langzaam maar zeker vorm begint te krijgen. Het bestuur is echter nog niet compleet (datzelfde geldt voor de verschillende commissies), dus eenieder die zich geroepen voelt iets voor de BLTC te betekenen, meld je aan! Diegenen die Nico van Wieringen nog niet hebben ontmoet of gesproken, zullen binnenkort door middel van een interview nader kennis met hem kunnen maken.