van de parkcommissie…

  • 30 juni 2016

Zaterdag 18 juni j.l. heeft een groepje vrijwilligers een ochtend op het park gewerkt o.l.v. onze groundsman  Peter Wiegers.

Een hartstikke goed initiatief, omdat er veel werk te doen is op het park en, zeker met dit slechte weer, het allemaal veel is voor Peter om goed bij te houden. Heggen geknipt, kanten geknipt, bloembakken geleegd en weer gevuld en de fietsenstalling ontdaan van onkruid. Hans de Roos, Harry Visser, Dino Veerman, Gerard Ploeger en Peter Wiegers , konden na afloop onder het genot van koffie met appelgebak tevreden terug kijken op de ochtend.

De bedoeling is om dit vaker te doen. Velen handen maken  enz. enz. u weet wat wij bedoelen. Een oproep bij deze dan ook: geef u op bij Peter en we spreken weer een zaterdagochtend af. Een paar uurtjes, maar met velen kan er veel gedaan worden. U hoort van ons.

Gerard Ploeger, voorzitter parkcommissie.