Rabobank Clubkas Campagne

  • 21 februari 2017

Jouw stem is geld waard in de Rabobank Clubkas Campagne!

Rabobank Gooi en Vechtstreek draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. Rabobank Gooi en Vechtstreek stelt € 75.000,- beschikbaar! Ook BLTC Blaricum doet mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. 

Stemmen

Van 7 t/m 22 maart 2017 mogen leden van Rabobank Gooi en Vechtstreek drie stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 75.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Wij,  BLTC Blaricum, ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Oproep aan alle leden

Het is voor BLTC Blaricum erg belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen deze bijdrage namelijk goed gebruiken voor de hoogstnoodzakelijke renovatie van enkele van onze gravelbanen. Het zou fantastisch zijn als jij en jouw familie en vrienden (als zij lid zijn van Rabobank Gooi en Vechtstreek) stemmen geven aan onze tennisclub tijdens de Clubkas Campagne. Lid van Rabobank Gooi en Vechtstreek? Breng dan je stem uit op www.mijnbankenik.nl/gvs/clubkascampagne.

Bedankt voor jouw steun!