einde samenwerking tennisschool Sportskills

  • 6 september 2017

Beste leden,

Zoals voor een aantal al bekend, hebben we besloten om te stoppen met de samenwerking met de tennisschool Sportskills per 1 april 2018.
De gesprekken met Kris verlopen inmiddels in goede harmonie en afgesproken is dat hier door leden van het bestuur en Kris geen mededelingen over zullen worden gedaan.

Voor de winterperiode zullen alle trainingen verzorgd blijven worden door Kris, Herman en Ciska.
Hoe de trainersstaf er vanaf volgend zomerseizoen uit zal komen te zien zal bekend worden gemaakt zodra hier een bestuursbesluit over is genomen.

Mocht u hier vragen over hebben, kunt u contact opnemen met Selma Alphenaar, contactpersoon vanuit het bestuur. 

Met vriendelijke groet namens Kris en het bestuur, 
Selma Alphenaar