Rabobank Clubkas Campagne 2018

  • 21 februari 2018

Rabobank Gooi en Vechtstreek draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Clubkas Campagne speciaal voor verenigingen en stichtingen. Rabobank Gooi en Vechtstreek stelt € 75.000,- beschikbaar! Ook BLTC Blaricum doet mee aan deze Rabobank Clubkas Campagne.

Stemmen
Van 6 t/m 21 maart 2018 mogen leden van Rabobank Gooi en Vechtstreek drie stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Zij ontvangen hiervoor per post een unieke stemcode. Elke stem is geld waard! De waarde van een stem wordt bepaald door het totaal beschikbare bedrag van € 75.000,- te delen door het aantal uitgebrachte stemmen. Wij, BLTC Blaricum, ontvangen het aantal op ons uitgebrachte stemmen maal het bedrag dat een stem waard is.

Oproep aan alle leden
Het is voor BLTC belangrijk om deze actie onder de aandacht te brengen om zoveel mogelijk stemmen te vergaren. Wij kunnen deze bijdrage goed gebruiken voor de aanschaf van nieuwe materialen (netten, gereedschap) nodig voor het onderhoud van onze tennisbanen.

Het zou fantastisch zijn als jij, jouw familie en vrienden (als zij lid zijn van Rabobank Gooi en Vechtstreek) stemmen geven aan onze tennisvereniging tijdens de Clubkas Campagne.

Lid van Rabobank Gooi en Vechtstreek?
Breng dan je stem uit op www.clubkascampagne.nl/gvs.

Bedankt voor jouw steun!