TENNISTRAINING ZOMER 2018

  • 21 februari 2018

TENNISTRAINING ZOMER 2018
Zoals jullie onder het kopje trainers kunnen zien, gaan we dit jaar met een nieuwe trainersstaf aan de gang. Wij hebben hier heel veel zin in, daarnaast zorgt een nieuwe trainersstaf natuurlijk ook weer voor nieuwe ideeën en voor de nodige veranderingen. Hieronder in het kort de speerpunten per april 2018.

SPEERPUNTEN:

– Duidelijkheid en transparantie
Dit zal ervoor zorgen dat we bij de jeugd weer terug gaan naar vaste tijden, waarbij de kinderen eenmaal per week trainen. Om er toch voor te zorgen dat de kinderen meerdere keren op de club komen zullen wij verschillende activiteiten organiseren zodat de kinderen wel regelmatig tennissen.

– Trainingen op maat per leerling
Voor de senioren zal dit betekenen dat zij samen met de trainer van tevoren een trainingsdoel zullen afspreken: Fit, Fun of Focus. Bij elk doel, zullen een aantal targets worden gesteld. Senioren kunnen daarnaast nu ook kiezen voor training gedurende een variabel aantal weken. Bij de jeugd zal voor elk kind een Persoonlijk Ontwikkelingsplan worden gemaakt en krijgen de ouders de mogelijkheid om een 10 minuten gesprek per leerling te voeren met de trainer.

– Doelgerichte, motiverende en actieve trainingen
De trainingen zullen gedegen worden voorbereid. Bovendien zullen de trainers op de maandag voordat de trainingen beginnen, ook een overleg houden om de te geven lessen van die week onderling door te nemen.

– Les in kleine groepen van 4
Omdat wij weten dat tennis een moeilijke sport is om te leren, is bewust gekozen voor het trainen in kleine groepjes zodat de leerlingen voldoende technische aandacht krijgen om zich te ontwikkelen.

– Prestatie tennis
We zullen per 1 april 2018 voor de kleuren Oranje en Groen, Geel t/m 14 en Geel t/m 18 een selectie opzetten van 8 kinderen per leeftijdscategorie. Deze kinderen zullen tweemaal per week trainen en deelnemen aan conditietraining. Daarnaast zal er ook toernooibegeleiding worden gegeven en zal een uitgebreider Persoonlijk Ontwikkelingsplan volgen. Ouders zullen binnenkort van ons horen indien hun kind eventueel in aanmerking komt voor een jeugdselectie. We zullen vervolgens een selectie dag organiseren waarop we een definitieve keuze zullen maken voor de selectie. Ons streven is per 1 oktober 2018 ook een senioren selectie te kunnen presenteren.

– Inhaal mogelijkheden
Er zal binnenkort een centraal nummer komen waarop kan worden afgemeld, dit zal betekenen dat er niet meer afgemeld wordt bij de desbetreffende trainer maar bij een contactpersoon. Op deze manier hopen wij een duidelijker systeem te creeren waarmee we ernaar toe kunnen dat kinderen op andere tijden in die week eventueel kunnen inhalen.

– 16 weken les
Om dit systeem te kunnen passen binnen de gegeven financiele randvoorwaarden voor 2018, is voor dit seizoen besloten om te kiezen voor 16 lesweken. Zo blijft ruimte over om ook nog extra faciliteiten aan te bieden, Bovendien is dit een logisch aantal gegeven de 2 weken meivakantie en 6 weken zomervakantie.

– Fit Fun Focus
Omdat iedereen met een ander doeleinde naar de training komt is er een mogelijkheid om in te schrijven op Fit (training zal voornamelijk gefocust zijn op conditionele),  Focus (training zal voornamelijk gefocust zijn op het ontwikkelen van Technische/Tactische aspecten) en Fun (training zal voornamelijk gefocust zijn op het sociale aspect/plezier).

INSCHRIJVING:
De inschrijving is sinds 21 februari geopend. U heeft hier een nieuwsbrief over ontvangen. U kunt zich inschrijven door te klikken op het voor u van toepassing zijnde linkje in de nieuwsbrief.
Het ingevulde formulier kunt u mailen naar trainer@bltcblaricum.nl.
Zondagavond 11 maart a.s. zal de inschrijving sluiten.
Het streven is om 20 maart a.s. de trainingstijden bekend te maken.

Het ingevulde formulier kunt u mailen naar trainer@bltcblaricum.nl. Zondagavond 11 maart a.s. zal de inschrijving sluiten. Het streven is om 20 maart a.s. de trainingstijden bekend te maken.

Lesdata 2018

    Rood:    Geen les ivm Feestdag, Vakantie of Toernooi
    Groen:  Competitie
    Geel:     Toernooi BLTC Blaricum WEL training
    Blauw:  Vakantie -> Tenniskamp
    Oranje: Vakantie -> Open Jeugdtoernooi, trainingsweek