renovatie van ons tennispark

  • 3 november 2018

Vorige maand zijn belangrijke stappen gezet op weg naar renovatie van ons tennispark.

Op 16 oktober vond een Ronde Tafel Gesprek (RTG) met de gemeenteraad plaats.
Daarin sprak onze voorzitter Nico van Wieringen namens BLTC steun uit voor het sportaccommodatiebeleid, waarin subsidiemogelijkheden worden geregeld.
De gemeenteraad heeft vervolgens op 30 oktober het sportaccommodatiebeleid goedgekeurd.

Vooruitlopend op dit besluit had BLTC op 15 oktober alvast een subsidieaanvraag ingediend voor de renovatie van het “buitengebeuren” op ons tennispark. Het gaat daarbij om het opheffen van 2 van de 10 tennisbanen, het vervangen van gravel door het waterbestendiger gravel-op-afschot op de overblijvende 8 banen, het aanleggen van 2 padelbanen, een nieuw kinderbaantje, en een algehele renovatie van hekken, terras, paden en het groen.

Op 22 oktober heeft BLTC ook een subsidieaanvraag ingediend m.b.t. het “binnengebeuren” (de hal). Buitengebeuren en binnengebeuren vormen samen ons Masterplan.

Op 18 oktober vond een Buitengewone Algemene Leden Vergadering plaats, waarin bovengenoemde ontwikkelingen het belangrijkste agendapunt waren.

Inmiddels is vast komen te staan dat voor de subsidieaanvraag “buitengebeuren” de behandeling bij de gemeente Blaricum niet voor februari of maart 2019 zal plaatsvinden. De behandeling voor de subsidieaanvraag “binnengebeuren” zal plaatsvinden in januari 2019. Ten behoeve van dat plan zullen onze leden weer  geïnformeerd  en geraadpleegd worden op een ALV.

Wie belangstelling heeft voor de achterliggende documenten kan doorklikken vanuit de nieuwsbrief die op 22 oktober aan alle leden is verstuurd. Heeft u deze nieuwsbrief niet meer, dan kunt u de documenten altijd nog opvragen bij secretaris@bltcblaricum.nl.