masterplan – update

  • 16 juli 2019

In eerdere ALV’s en nieuwsberichten informeerden we u over het masterplan voor BLTC.
Ons laatste bericht is alweer van 3 maanden geleden. Tijd voor een update – er is namelijk nogal wat gebeurd.

In het eindplaatje staan nog steeds:
– 8 nieuwe gravelbanen met LED verlichting, een nieuwe minibaan en 2 padelbanen
– Nieuwe hekken, paden, terras en groen

Nieuw en positief is dat er nu ook plannen zijn voor een complete renovatie van de hal en het clubhuis inclusief ruimte voor fitness. In de plannen staan op dit moment ook voorzieningen gepland om op 4 van de buitenbanen ‘s-winters door te kunnen spelen. De binnenbanen zullen een andere ondergrond krijgen.

Het tijdpad is er gaandeweg anders uit komen te zien.
De planning is nu dat het clubhuis en de hal in de zomer van 2020 vernieuwd / aangepakt zullen worden. Het park zelf zal aansluitend in de winter van 2020/2021 gerenoveerd worden.

Hoe kan dit alles gerealiseerd worden ?
Eerdere plannen met subsidie en clubfinanciering hebben we helaas niet rond kunnen krijgen. Onze gesprekken hebben daardoor een andere wending gekregen.

Het idee is nu dat eigendom en exploitatie van hal èn buitengebeuren in handen komen van één professionele partij. Dit zijn Ernst ter Meulen en Martien Valentijn, beiden lid van BLTC.
Zij hebben hun plannen voor een modern multifunctioneel racketsportcentrum in nauwe samenspraak met het bestuur ontwikkeld. Voor BLTC betekenen deze plannen een sterk verbeterde basis voor voortbestaan, zij het met op een aantal gebieden minder autonomie.

Zo zal de club zich dan niet meer bezig hoeven te houden met zaken als horeca, lesplanning, baan- & parkonderhoud en schoonmaak. Deze worden de verantwoordelijkheid van het racketsportcentrum. De club kan zich dan concentreren op de competitie, toernooien en andere tennis- & clubactiviteiten. Veel zaken zullen georganiseerd worden in voortdurende samenspraak tussen racketsportcentrum en club. Er zijn afspraken in de maak om deze samenwerking voor vele jaren goed vorm te geven.

Wanneer worden de plannen zekerheid ?
De gemeente moet haar toezeggingen nog formaliseren (langlopende erfpacht en bouw- vergunning). Daarna kan de overdracht van de hal aan de nieuwe eigenaar afgerond worden. Tijdens een Algemene Leden Vergadering (ALV) zal het bestuur de leden om goedkeuring van de plannen vragen waarbij deze door een meerderheid van de aanwezige leden goedgekeurd moeten worden.
Voor die besluitvorming zal eind september een Buitengewone ALV worden gehouden. Meer informatie volgt in de aanloop naar die vergadering, inclusief datum en locatie.

Als u ondertussen vragen of opmerkingen heeft over de plannen, dan kunt u zich uiteraard daarmee tot het bestuur wenden.

Wij wensen u een zonnige vakantieperiode toe.

Het BLTC bestuur:
Nico van Wieringen
Selma Alphenaar
Hans de Roos