vooruitzichten voor de komende tijd

  • 18 mei 2020

Sinds 29 april mag de jeugd weer spelen en sinds 11 mei mogen de senioren weer singelen. We hebben alweer heel veel leden genietend op de baan zien staan! Graag delen we de vooruitzichten voor de komende tijd.

Geleidelijke verdere openstelling
De verwachting is dat vanaf 1 juni dubbels weer toegestaan zullen zijn. Vooruitlopend daarop zijn vanaf vandaag wel ‘samenwonersdubbels’ toegestaan, waarbij elk dubbelstel onder  één dak woont. Zodra alle dubbels weer mogen zal er ook weer getosst kunnen worden. 
Vanaf vandaag kan er gespeeld worden met een introducé, tot nader order zonder betaling van  introductiegeld.
Voor iedereen blijven de hygiëne- en afstandsregels onder alle omstandigheden van toepassing.

Boeken met de clubapp
Om te mogen spelen moet er vooraf een boeking gemaakt worden op de clubapp. In het ledenbericht van 9 mei is daar uitvoerig over verteld. Soms lukt inloggen niet meteen; kijk dan naar:
https://knltbclub.help/nl/articles/34579-lukt-het-inloggen-niet-loop-deze-4-stappen-na
Indien het dan nog niet lukt, neem dan contact op met ledenadminbltc@ziggo.nl; meestal  is dan met een reset de toegang snel geregeld.

Zonder contributiebetaling geen baanboeking
De uiterste datum voor de contributiebetaling is al geruime tijd verstreken, maar ondanks herinneringen zijn er nog leden die hun contributie niet voldaan hebben. Wij roepen deze leden op dit nu alsnog snel te doen, zoals dat bij een verenigingslidmaatschap hoort.
De clubapp is inmiddels zo ingesteld dat er zonder contributiebetaling geen baan geboekt kan worden.

Vooruitzichten voor de rest van het seizoen
Nu er weer getennist wordt rijst de vraag hoe de vooruitzichten zijn voor de rest van het seizoen.
Dit zal mede afhangen van het verdere verloop van de corona-crisis en de maatregelen van het kabinet, de gemeente Blaricum  en de KNLTB.
Op dit moment mogen er nog geen wedstrijden worden georganiseerd. De voorjaarscompetitie was daarom al geannuleerd en ook het Open Toernooi  zal dit jaar helaas geen doorgang kunnen vinden.
In september staan de najaarscompetitie en de clubkampioenschappen gepland. Hopelijk zullen die dan wel kunnen plaatsvinden.
Of de regels omtrent ‘vooraf boeken’ en ‘na het spelen meteen weer weg’ van toepassing blijven, weten we niet.

Openstelling clubhuis
Ook voor de openstelling van het clubhuis zijn we afhankelijk van de maatregelen van de overheid.
Op dit moment staat daarvoor als datum 1 september. Een en ander is ook nog afhankelijk van de afspraken die we daarover moeten maken met de haleigenaar.
Wat betreft gebruik van het terras: aangezien men geacht wordt na het verlaten van de baan prompt het park te verlaten en er geen barverkoop mogelijk is, zit een terrasje pikken er voorlopig niet in.

We wensen alle leden ondanks alle restricties heel veel plezier met het genieten van het buiten tennissen. Voorlopig zijn de weergoden ons gunstig gezind!