overdracht ledengegevens naar RFCB

  • 4 februari 2021

In ons vorige ledenbericht lieten wij al weten dat wij onderzochten hoe wij de ledenlijst van de BLTC kunnen overdragen aan de nieuwe exploitant RFCB  met inachtneming van de privacywetgeving.

Wij hebben samen met de RFCB juridische expertise ingewonnen en op basis daarvan is onderstaande werkwijze overeengekomen.
 
Wij willen jullie laten weten dat we de ledenadministratie gaan overdragen aan de RFCB. De ledenadministratie en de facturering van de contributie zal met ingang van dit seizoen worden gedaan door RFCB. De seniorcontributie zal dit jaar €240 bedragen. Een en ander is conform de samenwerkingsovereenkomst RFCB/BLTC die in de BALV op 17 oktober 2019 is goedgekeurd.
 
Hoe gaat dit nu in zijn werk?
 
Als u bezwaar heeft tegen het overdragen van uw gegevens aan RFCB dan moet u dat aan ons kenbaar maken. 
 
Uw bezwaar moet uiterlijk 19 februari in ons bezit zijn. U kunt uw bezwaar kenbaar maken middels een e-mail aan ledenadministratie@bltcblaricum.nl.
Mocht u bezwaar hebben, dan betekent dat dat het lidmaatschap van BLTC zal worden beëindigd.
 
Als u geen bezwaar heeft, dan hoeft u niets te doen.
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Het BLTC-bestuur