historische buitengewone algemene jaarlijkse ledenvergadering

  • 19 oktober 2019

Toekomstplannen goedgekeurd !

Op 17 oktober vond de Buitengewone Algemene Leden Vergadering (BALV) plaats over de toekomst van BLTC, het tennispark en de hal. Dank aan alle leden die aanwezig waren en hun betrokkenheid hebben getoond.

De plannen werden gepresenteerd door het BLTC bestuur en door de toekomstige exploitant -“Racketsport & Fitness Centrum Blaricum” (RFCB )- vertegenwoordigd door Ernst ter Meulen en Martien Valentijn, beiden lid van onze vereniging.

Vervolgens werd ruimschoots gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vragen te stellen.
Tenslotte werden de twee geagendeerde voorstellen door een grote meerderheid van de 85 aanwezige leden goedgekeurd:
1. de samenwerkingsovereenkomst tussen BLTC en RFCB 
2. de beëindiging van het lopende erfpachtcontract.

Voor meer details en veelgestelde vragen verwijzen wij naar de website van RFCB en naar eerdere berichten op de website van BLTC 

Het komende seizoen zal nog op dezelfde wijze en met dezelfde contributie door de BLTC worden georganiseerd. De startdatum van de nieuwe situatie is afhankelijk van de voortgang van de verbouwing en de park renovatie.

De uitkomst van deze BALV is een belangrijke stap in de realisatie van de toekomstplannen. Alle betrokkenen zetten nu hun schouders onder de volgende stappen.

Met sportieve groet,

Het BLTC bestuur
Nico van Wieringen
Selma Alphenaar
Hans de Roos