commissies

Binnen onze vereniging zijn vele commissies actief, alle leden hiervan zijn vrijwilligers en samen met het bestuur verantwoordelijk voor zeer veel activiteiten op de BLTC!

clubkampioenschappen-commissie

voorzitter: Kees de Graaf
overige leden: Marion van Gasselt, Pauline van Riet, Maarten Klein, Michael Samson
taken: de commissie organiseert de clubkampioenschappen senioren en is tijdens het spelen van de clubkampioenschappen actief betrokken bij alle voorkomende werkzaamheden.

Club van 50

Madeline Lindeman, Hans de Roos, Tjeerd Wassenaar
taken: communicatie met de Club van 50 leden, organiseren van de jaarvergadering, toezien op uitvoering van besluiten van de jaarvergadering

commissie wedstrijd tennis

voorzitter: Marion van Gasselt
overige leden: Anne Gravesteyn, Chantal Vermolen, Ciska Buhren, Marion van Gasselt, Pauline van Riet (VCL), Herman Deijen, Kees de Graaf (VCL)
taken: organisatie van voorjaarscompetitie, zomercompetitie en najaarscompetitie voor senioren en junioren
evenementen: officiële competities

evenementen-coördinatie

Bernadet Sertons, Peter Wiegers
taken: initiëren en (doen) organiseren van evenementen, voor zover niet belegd bij andere commissies

ICT-commissie

leden: Alexander Peek, Bob Westerink, Maarten Klein
taken: o.a. technisch onderhoud website, beheer mailadressen, beheer toegang div. digitale diensten

jeugdcommissie

voorzitter: Hanke Scheerder
overige leden: Gittan Heijkoop, Inge Krämer, Erwin Hildebrand
taken: De jeugdcommissie bedenkt, organiseert en begeleidt de extra evenementen voor de jeugd van BLTC. We proberen nieuwe spelers te betrekken bij de club en oude spelers te behouden met aantrekkelijke evenementen waarbij tennis centraal staat: clubkampioenschappen jeugd, ouder-kindtoernooi, Davis Cup, open club, openingstoernooi jeugd, winter-tennis-feest

kascommissie

overige leden: Alexander Peek, Tjeerd Wassenaar
taken: controle op autorisaties op betalingen en aansluiting van de kas- en banksaldi op het financieel jaaroverzicht.

open toernooi-commissie

voorzitter: Selma Alphenaar
overige leden: Erna Steenbeek, Fleur van den Berg, Laura Boesjes, Arthur Schreurs, Gerald Majoor, Ivo Koedam
taken: organiseren en leiden van het jaarlijkse open toernooi en de daarbij behorende evenementen
evenement: open toernooi senioren

recreatiecommissie

voorzitter: vacant
overige leden: Corry Visser, Ineke Lubbers, Vera ten Broeke-Abels, Ad van Galen, Ep Haven
evenementen: toss dinsdagavond, toss-toernooien, damestoss, openingstoernooi senioren, ballen & bubbels

redactie

leden: Ciska Buhren, Fleur van den Berg, Marijke Koonings
taken: inhoudelijke verzorging van mailings, website en sociale media inclusief plaatsing/verzending