commissies

Binnen onze vereniging zijn vele commissies actief, alle leden hiervan zijn vrijwilligers en samen met het bestuur verantwoordelijk voor zeer veel activiteiten op de BLTC!

clubkampioenschappen-commissie

voorzitter: Kees de Graaf
overige leden: Marion van Gasselt, Pauline van Riet, Ed Boesjes, Maarten Klein, Michael Samson
taken: de commissie organiseert de Clubkampioenschappen Senioren en is tijdens het spelen van de clubkampioenschappen actief betrokken bij alle voorkomende werkzaamheden.
evenement: clubkampioenschappen senioren

commissie wedstrijd tennis

voorzitter: Kees de Graaf (VCL)
overige leden: Anne Gravesteyn, Chantal Vermolen, Ciska Buhren, Marion van Gasselt, Pauline van Riet (VCL), Herman Deijen
taken: organisatie van voorjaarscompetitie, zomercompetitie en najaarscompetitie voor senioren en junioren
evenementen: officiële competities

ICT-commissie

leden: Alexander Peek, Bob Westerink, Maarten Klein

jeugdcommissie

voorzitter: Hanke Scheerder
overige leden: Claudia Dumpel, Gittan Heijkoop, Inge Krämer, Nicole Elferink, Erwin Hildebrand
taken: De jeugdcommissie bedenkt, organiseert en begeleidt de extra evenementen voor de jeugd van BLTC. We proberen nieuwe spelers te betrekken bij de club en oude spelers te behouden met aantrekkelijke evenementen waarbij tennis centraal staat.
evenementen: clubkampioenschappen jeugd, ouder-kindtoernooi, Davis Cup, open club, openingstoernooi jeugd, winter-tennis-feest 

kascommissie

leden: Harry Visser, Tjeerd Wassenaar
taken: controle op autorisaties op betalingen en aansluiting van de kas- en banksaldi op het financieel jaaroverzicht.

ledenadministratie

Bernadet Sertons
taken: bijhouden van de ledenadministratie, inning van contributies, uitgifte van ledenpassen

open toernooi-commissie

voorzitter: Selma Alphenaar
overige leden: Erna Steenbeek, Fleur van den Berg, Laura Boesjes, Arthur Schreurs, Gerald Majoor, Ivo Koedam
evenement: open toernooi senioren

parkcommissie

voorzitter: Gerard Ploeger
overige leden: Selma Alphenaar, Dino Veerman, Gerald Majoor, Hans de Roos, Harry Visser, Jan Hogebrug, Peter Krijnen, Peter Mannaert, Peter Wiegers
taken: onze groundsman ondersteunen bij het onderhouden van het park

recreatiecommissie

voorzitter: vacant
overige leden: Corry Visser, Vera ten Broeke-Abels, Ad van Galen, Peter Belmer
taken:
evenementen: toss dinsdagavond, toss-toernooien, damestoss, openingstoernooi senioren, ballen & bubbels

redactie

leden: Ciska Buhren, Fleur van den Berg, Marijke Koonings
taken:

sponsorcommissie

voorzitter: vacant
overige leden: Nico van Wieringen
taken: het vastleggen van sponsoren, bij voorkeur lokaal gebonden, voor de minimale duur van 3 jaar om vervolgens een goede relatie met hen op te bouwen, dit met als doel een substantiële financiële bijdrage aan BLTC te kunnen leveren.