lidmaatschap

Op deze pagina vindt u informatie hoe lidmaatschap bij onze vereniging is geregeld.

Contributiereglement

Als u lid wordt (of bent) is het contributiereglement van toepassing. Hierin wordt precies bepaald hoe u lid kunt worden, lidmaatschap kunt eindigen, en hoe de jaarlijkse contributie geïnd/betaald wordt. U kunt het contributiereglement hier bekijken.

Lid worden van BLTC Blaricum

Om lid te worden van onze vereniging vragen wij u om twee formulieren in te vullen: online het inschrijfformulier en het incasso machtigingsformulier dat u hier kunt downloaden en printen. Beiden volledig invullen en dan het incassoformulier getekend en aangevuld met een recente pasfoto (junior- en seniorleden) inleveren bij of opsturen naar de ledenadministratie via ledenadminbltc@ziggo.nl of Ekelshoek 26, 1261 TV Blaricum. Uw pasfoto wordt gescand en op uw ledenpasje geprint.

 

contributie 2019

seizoen: 15 maart tot 1 november.

leeftijd (op 31 dec. 2019)

bedrag

 

toelichting

4 en 5 jaar

€     60,00

 

inclusief een trainingspakket gedurende het hele seizoen. (zie website voor details)

6 en 7 jaar

€   250,00

 

inclusief een trainingspakket gedurende het hele seizoen. (zie website voor details)

8 en 9 jaar

€   285,00

 

inclusief een trainingspakket gedurende het hele seizoen. (zie website voor details)

10 jaar

€   325,00

 

inclusief een trainingspakket gedurende het hele seizoen. (zie website voor details)

11 jaar

€   325,00

 

inclusief een trainingspakket gedurende het hele seizoen. (zie website voor details)

12 t/m 17 jaar

€   145,00

 

 

senioren

€   210,00

 

geen verplichte bardiensten! de BLTC heeft professionele horeca‑medewerkers, u hoeft dus geen bardiensten te draaien. bij andere verenigingen is dat vaak wel het geval en kost het afkopen van de bardiensten gemiddeld € 50 – € 75.

zomer-clubpas

€   100,00

 

geldig in de periode 15 juni t/m 15 september, ook de recreatieve clubactiviteiten met uitzondering van de clubkampioenschappen

zomer-KNLTB-pas

€   125,00

 

zie “zomer-clubpas”, uitgebreid met KNLTB-pas waardoor deelname aan Open Toernooien mogelijk is. (aanvragen voor 1 juni)

maak kennis met tennis

€     25,00

 

een maand tennissen, een proefles, een blik tennisballen en indien gewenst een leenracket.

studenten

€   150,00

 

zie”senioren”, op vertoon van een geldige studentenpas voor een voltijds-studie

studenten-zomerpas

€     50,00

 

zie “zomer-clubpas”, op vertoon van een geldige studentenpas voor een voltijds-studie

donateur

€     30,00

 

steun onze vereniging, ontvang alle nieuwsbrieven en uitnodigingen voor feestavonden.

introducé

€       7,50

 

mogelijk van juni t/m september en per persoon maximaal 3 keer per seizoen.

Familie-korting: alle kinderen van een senior-lid krijgen korting! elk kind van een seniorlid krijgt 20% korting over het contributiegedeelte van de factuur. (mits zelfde factuuradres)

Duo-lidmaatschap: leden van andere verenigingen krijgen ook korting! nieuwe leden die kunnen aantonen óók KNLTB-lid te zijn bij een andere vereniging middels een jaarlidmaatschap krijgen 25% korting op het lidmaatschap zolang men van beide verenigingen lid blijft.

Het aanbrengen van een nieuw lid (voor een volledig seizoen) levert een korting op van 25 op de contributie van het volgende jaar voor het bestaande lid! (het nieuwe lid dient minimaal één jaar geen lid te zijn geweest en minimaal twee jaar lid te blijven)

Inschrijven voor een training is pas mogelijk nadat u lid geworden bent, dit kan niet via dit formulier. Informatie hierover vindt u op deze website onder Training – Inschrijven.

Zodra u geaccepteerd bent als lid, ontvangt u bericht per e-mail. Tevens volgt een incasso voor het lidmaatschap. Ons IBAN nummer is NL03RABO0308417224.

De contributie dient per iDeal of automatische incasso te worden betaald.

Voor personen die deelnemen aan een training is het BLTC lidmaatschap verplicht.

Als de contributie voor 15 maart 2019 is voldaan is hoeven er geen administratie kosten betaald te worden. (Voor de leden die nog niet via automatische incasso betalen, de automatische incasso storneren of waar automatisch incasseren niet mogelijk blijkt)

Beëindigen lidmaatschap BLTC Blaricum De exacte regeling voor het opzeggen staat vermeld in artikel 9 van het contributiereglement: “Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per e-mail. Opzeggingen dienen te worden gericht aan de Ledenadministratie waarvan de adres gegevens op de Website zijn te vinden. Opzegging voor het volgende Verenigingsjaar dient te geschieden voor 1 januari van het betreffende kalenderjaar. Een opzegging die niet tijdig heeft plaatsgevonden doet het lidmaatschap doorlopen tot het einde van het volgende Verenigingsjaar. Binnen een maand na ontvangst van de opzeggingsbrief ontvangt de aanvrager van de Ledenadministratie namens het Bestuur een ontvangstbevestiging per brief of e-mail. De opzegging is pas officieel na deze ontvangstbevestiging!! (de ontvangstbevestiging is belangrijk daar er altijd iets gebeurd kan zijn waardoor uw opzegging niet bij de ledenadministratie is aangekomen, dus bij geen ontvangstbevestiging opnieuw een bericht sturen!) Het e-mail adres is: ledenadministratie, het correspondentieadres is: Ekelshoek 26, 1261 TV, Blaricum. Heeft u nog vragen dan kunt u die per e-mail stellen aan de ledenadministratie.

Met vriendelijke groet, Bernadet Sertons Ledenadministratie BLTC Blaricum